Arbejdsgiver, hold på kvalificeret arbejdskraft

Stress – hvad kan du gøre som arbejdsgiver?

Stress er en tilstand af anspændthed og ulyst. Det er ikke i sig selv en sygdom, men vedvarende stress kan føre til både fysisk og psykisk sygdom. Om stress kan føre til en sygdom, afhænger af, hvor stor belastningen er, og hvor længe den varer.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at lære den enkelte medarbejders ressourcer og behov at kende og tilpasse udfordringerne i forhold til det. Det er vigtigt, at du kommunikerer tydeligt, så dine medarbejdere har klare mål at rette sig efter. Det er også vigtigt, at du giver anerkendende feedback, når en medarbejder løser en opgave tilfredsstillende.

Gode råd:

  • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer, behov og forventninger.
  • Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med de involverede medarbejdere.
  • Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål.
  • Tal om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen.
  • Meld klart ud om organisationens politikker på stress-/trivselsområdet.

Tag en pause

Stress kan modvirkes på mange måder, og en af de væsentligste er små pauser i løbet dagen. Hvordan kan du kombinere en travl arbejdsdag med små berigende pauser?

Når man slapper af…
Når du slapper af, aktiverer du kroppens ”ro-hvile system”. Når ro-hvile systemet er aktiveret, føler du dig tung i kroppen, og dit åndedræt er roligt. Du kender det sikkert selv, når du rigtigt slapper af. Måske mærker du, at det føles rart, at dine muskelspændinger forsvinder, og at andre muskler slapper af. Din mave begynder at rumle; kroppen er i gang med at hvile ud og reparere sig selv. Kroppen fordøjer, og hjernen bearbejder alle dine oplevelser. Den finder struktur og gemmer indtryk fra dagen. Du lærer nyt.

Fald i staver et øjeblik…
Indimellem skal du tillade dig selv at ”falde i staver” over noget, du synes er rart, dejligt eller behageligt. Når du bruger dine sanser til at registrere rolige og rare ting, slapper din krop og dit hoved af. Brug dine sanser fuldt ud. På den måde kan du aktivere kroppens ”ro-hvile system”.

Pause i massagestolen
Er du så heldig at din arbejdsplads har en massagestol, så sørg for at benytte den. Bare 15 min. ugentligt gør en stor forskel for din velvære og arbejdstrivsel viser undersøgelser.