Effekt af massageruller ved muskelømhed

Specifikke og krydsende effekter af massage for muskelømhed: randomiseret kontrolleret forsøg

FORMÅL/BAGGRUND: 

Muskelømhed kan negativt forstyrre dagligdagens aktiviteter såvel som sportspræstationer. I arbejdsmiljøet er et almindeligt problem muskelømhed, ømhed og smerte, især for arbejdere, der ofte udsættes for ensidige opgaver med høje gentagne bevægelser. 

Formålet med undersøgelsen er derfor at undersøge den akutte effekt af massage anvendt ved hjælp af et simpelt apparat Thera-band roller Massager på laboratorieinduceret hamstringsmuskelømhed og den potentielle krydsningseffekt på det ikke-masserede lem. 

METODER: 22 raske utrænede mænd (gennemsnitsalder 34 +/- 7 år; gennemsnitlig højde 181,7 +/- 6,9 cm; middelvægt 80,6 +/- 6,4 kg; BMI: 24,5 +/- 1,3) uden tidligere knæhistorie, lav ryg- eller nakkeskade eller andre ugunstige helbredsproblemer blev rekrutteret. Deltagerne besøgte forskerne ved to separate lejligheder, adskilt af 48 timer, hver gang de gav en ømhedsvurdering (modificeret visuel analog skala 0-10) og blev testet for tryksmertetærskel (PPT) og aktivt bevægeudslag (ROM) af hamstring muskler. 

Under det første besøg blev forsinket muskelømhed i hamstringsmusklerne fremkaldt af 10 x 10 gentagelser af det stive-benede dødløft. 

Ved det andet besøg modtog deltagerne enten 1) 10 minutters rullemassage på det ene ben, mens det kontralaterale ben fungerede som krydskontrol, eller 2) Hvile i 10 minutter uden massage overhovedet. Måling af ømhed, PPT og ROM blev taget umiddelbart før og efter 0, 10, 30 og 60 min. efter behandling. 

RESULTATER: Der var en signifikant gruppe efter tidsinteraktion for ømhed (p <0,0001) og PPT (p = 0,0007), hvor massagegruppen oplevede reduceret ømhed og stigende PPT sammenlignet med kontrolgruppen. Der var ingen gruppe efter tidsinteraktion for ROM (p = 0,18). Ved 10 min. efter massage var der en signifikant reduktion i ømhed af det ikke-masserede lem i cross-over kontrolgruppen sammenlignet med kontroller, men denne effekt var tabt 30 minutter efter massage. 

KONKLUSION: Massage med en rulleanordning reducerer muskelømhed og ledsages af en højere PPT af den berørte muskel. BEVISNIVEAU: 2c; resultatforskning 

Reference

Jay K, Sundstrup EH, Sondergaard S, Behm D, Brandt M, Saervoll C, Jakobsen MD, Andersen LL. Specific and cross over effects of massage for muscle soreness: randomized controlled trial. International Journal of Sports Physical Therapy 2014;9(1):82-91.

https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=691a28e2-fd79-4dab-83db-0b9d0e0c9fd4

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø.