Fasthold dine medarbejdere med en massagestol

Rekrutteringsudfordringer frem til 2031

Udfordringen med at rekruttere kvalificeret personale forventes alt andet lige at blive større i de kommende år. VIVE har lavet en demografisk undersøgelse som viser at, der her vil være relativt færre erhvervsaktive borgere at rekruttere helt frem til 2031.

Det giver virksomheder et ekstra incitament for at fastholde deres kvalificerede personale.

En massagestol forebygger stress og stress relaterede sygdomme og kan være med til at fremme sundhed og velvære. Det er en simpel og effektiv metode til at øge trivslen hos sine medarbejdere.

Læs mere om undersøgelsen på: https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20215-flere-smaaboern-og-aeldre-vil-presse-kommunernes-oekonomi-og-rekruttering-16712/