Stress, et folkesundhedsproblem

Artikel af:  Af Bo Netterstrøm, dr. med., speciallæge i samfunds- og arbejdsmedicin, Kalmia Center mod stress

https://netdoktor.dk/sundhed/symptomer_stress.htm

Mindst hver tiende erhvervsaktive dansker er så stresset i sin dagligdag, at det går ud over evnen til at arbejde og fungere normalt i det hele taget.

Lyt til symptomerne. Nogle af symptomerne betyder mere end andre. Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed kender vi alle til, når vi bliver presset i hverdagen. Sådanne symptomer svinder hurtigt, når vi føler, at det kører for os igen. Vi skal blot stoppe op og se at få ændret på de ting, der stresser os lige nu.